Reference

Součástí rekonstrukce elektroinstalací v jedné z budov areálu policejní školy v Praze byla dodávka rozváděčů. Nový hlavní rozváděč byl složený ze čtyř polí a jednoho kompenzačního pole a další patrové rozváděče ve dvou křídlech budovy. Zakázka se pohybovala v objemu 700 tisíc korun a pracovali jsme na ní od března do června 2017.

Do obnoveného pivovaru v Kutné Hoře jsme dodávali nízkonapěťové rozváděče včetně hlavních rozváděčů o jmenovitém proudu 1000A. Součástí dodávky byly také dva rozváděče MaR, které mají za úkol zajištovat řízení veškeré technologie v pivovaru.

Elektroinstalace přístavby svařovací haly pro Charvát CTS a.s. – Okřínek zahrnovala kompletní silnoproudou elektroinstalaci, hlavní i nouzové LED osvětlení výrobního prostoru a kompletního zázemí, napájení výrobních technologií, přípojku NN a dozbrojení trafostanice a ochranu před bleskem. Společnost Eltico pro tuto zakázku vyrobila i rozváděče a zásuvkové skříně. Realizace probíhala v rozmezí srpen - říjen 2016.

Akciová společnost Primátor investovala v roce 2016 do nového prodejního skladu. Eltico se na výstavbě podílelo dodáním kompletní silnoproudé elektroinstalace, jejíž součástí byla instalace osvětlení, ochrana před bleskem a elektrická požární signalizace s dálkovým přenosem na dispečink hasičského sboru. Součástí byla dodávka elektrických rozváděčů a zásuvkových skříní, které jsme vyrobili ve vlastní rozváděčové dílně. Hodnota zakázky se pohybovala kolem miliónu korun.

Podíleli jsme se na rekonstrukci vysokoškolských kolejí Vinařská Masarykovy university v Brně. Objednatelem prací byla jihlavská stavební firma VSM. V jednotlivých bytových jednotkách jsme během letních prázdnin provedli kompletní výměnu silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Součástí zakázky v hodnotě 1 276 tisíc korun byla dodávka bytových rozváděčů naší výroby.

V rozmezí od listopadu 2016 do ledna 2017 jsme dodali kompletní silnoproudé elektroinstalace v prodejně Lidl ve Zdibech. Tato prodejna si řídí novým konceptem, ve kterém řetězec otevřel v minulém roce hned několik nových prodejen. Předmětem naší dodávky byla kompletní silnoproudá elektroinstalace, přípojky, areálové rozvody a venkovní osvětlení.

V Jihlavě jsme během září 2016 provedli opravu bytových jednotek v jihlavském domě s pečovateslkou službou Na Prachárně. Předmětem díla byla dodávka silnoproudých a slaboproudých elektromontáží, jednalo o standardní bytové instalace. Dům patří pod Integrované centrum sociálních služeb, které je příspěvkovou organizací krajského města Jihlava.

 

Back to top