Profil společnosti

Jsme česká stavebně technologická firma se specializací na elektroinstalace a pozemní infrastrukturu. V oblasti elektroinstalací se zaměřujeme na silnoproudé a slaboproudé instalace a dodávky měření a regulace budov. Elektroinstalační část doplňuje naše vlastní výroba nízkonapěťových elektrických rozváděčů. V rámci infrastruktury zajišťujeme zemní práce, demolice, výstavbu inženýrských sítí, ekologické a sanační práce a dopravní stavby.

Realizujeme zakázky v rámci Evropské Unie, především v České republice a v Německu, máme bohaté zkušenosti i na ruském trhu. Působíme v segmentu občanských, průmyslových, bytových a administračních staveb.

Nabízíme vysokou profesionalitu, odbornost a v neposlední řadě i konstruktivní komunikaci. Díky bohatým zkušenostem, širokému týmu kvalifikovaných, jazykově vybavených pracovníků a flexibilnímu přístupu je naše společnost schopna obstát ve velké konkurenci českých i zahraničních dodavatelských společností. Neváhejte nás oslovit.


NABÍDKA SLUŽEB

Slaboproud
•    Elektronické zabezpečovací systémy
•    Elektronické požární systémy
•    Kamerové systémy
•    Televizní rozvody
•    Telefonní systémy
•    Počítačové sítě a dodávky
•    Kontrola přístupu osob a docházky
•    Ozvučení objektů
•    Systémy jednotného času
•    Záložní napájené a náhradní zdroje

Výroba elektrických rozváděčů nízkého napětí 
do 4000A se zkratovou odolností do 100kA

•    distribuční a napájecí rozváděče
•    rozváděče záložních zdrojů energií
•    rozváděče řídící s automaty ASŘ a MaR
•    ovládací panely
•    dispečerská pracoviště
•    elektroměrové a podružné rozvodnice / certifikace ke stažení zde
•    zásuvkové skříně / certifikace ke stažení zde

Silnoproud
•    Osvětlení vnitřních a vnějších prostorů
•    Technologická a motorická instalace včetně rozváděčů
•    Záložní napájení a náhradní zdroje
•    Uzemnění a hromosvody

Infrastruktura
•    Zemní práce
•    Demolice
•    Výstavba inženýrských sítí
•    Ekologické a sanační práce
•    Dopravní stavby

Automatizace, měření a regulace
•    Měření a regulace budov
•    Building management systémy
•    Automatické systémy řízení technologických procesů
•    Systémy kontroly řízení
 

 

Back to top